הזמנת ערכות ג'נומיינד

ג'נומיינד (Genomind) היא הבדיקה הפרמקוגנטית (PGx) הרחבה ביותר בפסיכיאטריה.

היא בודקת 24 גנים ומדווחת על יותר מ130 תרופות. תשובת הבדיקה חוזרת במייל מאובטח בתוך 10 ימים מנטילת דגימת הרוק, בצורת דו"ח מעמיק ונוח לקריאה.

הדו"ח מכיל מידע פרמקוגנטי על יותר מ-130 תכשירים פסיכיאטריים, והתאמתם הגנטית לנבדק. מחקרים שנערכו על הבדיקה הוכיחו את יתרונותיה בקיצור הזמן להשגת אפקט טיפולי ושיפור ה-compliance. בדיקת ג'נומיינד מבוססת על מעל 350 מחקרים בתחום הפרמקוגנטיקה.

יש לבחור את האופציה המתאימה: