אילו תרופות נבדקות בבדיקת Genomind?


בבדיקת Genomind נבדקות 125 התרופות הנפוצות והמקובלות, הנמצאות בשימוש בתחומי הפסיכיאטריה, הנוירולוגיה והכאב.

Bupropion זיבן, וולבוטרין
Mirtazapine רמרון ,מירטאזאפין טבע,מירו
Nefazodone  
Trazodone טרזודיל 
Vilazodone  
Vortioxetine ברינטליקס  
Amitriptyline אלטרולט,אלטרול
Amoxapine  
clomipramine אנאפרניל ,מרוניל
Desipramine דפרקסן
Doxepin גילקס 
Imipramine  
Trimipramine  
Nortriptyline נורטילין 
Protriptyline  
Citalopram ציפראמיל ,רסיטל ,ציפרלקס ,ציטאלופרם טבע
Escitalopram ציפרלקס ,אסטו ,אסציטאלופרם טבע
fluvoxamine פבוקסיל,פלובוקסמין  
Paroxetine פאקסט ,סרוקסט,פרוטין
Sertraline לוסטרל ,סרטרלין טבע,סרנדה
Fluoxetine פרוזק,פלוטין ,פריזמה
Desvenlafaxine  
Duloxetine יינטריב ,סימבאלתה ,דולוקסטין DR טבע
Levomilnacipran  
Milnacipran איקסל ,
Venlafaxine אפקסור ,וונלה ,ויפאקס ,ונלפאקסין טבע
Alprazolam קסנאגיס, קסנאקס, אלפרליד
busPIRone סורבון 
chlordiazepoxide  
clonazepam קלונקס ,ריווטריל
Diazepam אסיוול 
hydroxyzine  
Lorazepam לוריוון
Oxazepam ואבן 
Propranolol המנגיול, דרלין
Temazepam  
Eszopiclone  
Ramelteon  
Suvorexant  
Zaleplon  
Zolpidem סטילנוקס ,אמביאן , זודורם
chlorpromazine  
fluphenazine פלודקאט
Haloperidol הלדול ,הלופר
Loxapine  
Perphenazine פרפנאן
Pimozide אוראפ פורטה
Promethazine פרומתזין 
Thioridazine רידזין 
Thiothixene  
Trifluoperazine  
Aripiprazole אריפלי, אביליפיי מיינטנה,
Asenapine סאפריס 
Brexpiprazole  
Cariprazine  
clozapine לפונקס ,לוזפין
Iloperidone פנאפט 
Lurasidone  
Olanzapine זיפרקסה ,זיפאדהרה ,זאפה ,אולנזפין טבע
Paliperidone אינווגה ,קספליון,טרוויקטה
Quetiapine סרוקואל , קווטיאפין טבע
risperidone ריספרדל ,ריספרידקס ,ריספונד 
Ziprasidone גאודון ,
Aripiprazole lauroxil  
Amphetamine אטנט
Dextroamphetamine אטנט 
Lisdexamfetamine ויואנס ,
Methamphetamine  
Methylphenidate ריטלין ,קונסרטה ,מדיקינט ,רפנידאט
Dexmethylphenidate  
Armodafinil נוביג'יל
Atomoxetine סטרטרה 
clonidine נורמופרסאן,קלוניריט,איופידין
guanfacine  
Modafinil פרוויג'יל,נוביג'יל ,
Phenelzine  
Selegiline סלג'ין
Tranylcypromine  
carbamazepine טגרטול, טימוניל ,טריל
Gabapentin גאבאפנטין ,נאורונטין
lamotrIgine למיקטל ,למוג'ין ,למודקס
Lithium  
OXcarbazepine טרילפטין 
Pregabalin ליריקה ,פרגבלין
Topiramate טופמקס ,טופיתרים ,טופיראמט טבע
Valproate סודיום ואלפרואט ווקהרט
Lithium Carbonate ליקארביום
Lithium citrate  
Thorazine  
Alfentanil  
Codeine קודאין
fentanyl פנטניל, פנטה , אקטיק ,אבסטרל ,פנטורה ,ברייקיל ,פנטאדול ,פקפנט
hydrocodone  
hydromorphone פלדון ,
Meperidine  
Methadone מתדון, אדולן ,
morphine MCR ,M.I.R,מורפין ,אפו-גו,אורמורפ
oxycodone פרקוסט ,אוקסיקונטין ,אוקסיקוד ,טרגין
Oxymorphone  
Tapentadol פלקסיה 
tramadol טרמדקס ,טרמל ,טרמרז ,טרמדול ,זאלדיאר
Buprenorphine סובוטקס, בוטרנס ,סובוקסון
Acetaminophen  
Celecoxib סלקוקס
Diclofenac אביטרן ,בטרן ,וולטרן אמולג'ל,קטאפלם ,סאנאקטיק,סוויס רליף ,פיזיקאר ג'ל
Flurbiprofen סטרפן 
Ibuprofen איבופן ,ארטופן ,נורופן ,איבופרו ,אדויל
Ketorolac  
Meloxicam לוקסיקום ,רומוקם ,נובקם
Naproxen נקסין ,נרוסין,פוינט,נפרוקסן
Piroxicam ברקסין ,פלדן ג'ל,אקסיפן
Clorazepate טרנקסל
L-Methylfolate מתיל פולאט
Omega-3 Acid Ethyl Esters אומגה 3
Baclofen בקלוסל ,ליורזל
Carisoprodol  
Cyclobenzaprine  
Gabapentin Encarbil  
Lorcaserin בלוויק 
Metaxalone  
Metformin גלוקופג',גלוקומין,מטפורמין טבע,יוקריאס ,טרג'נטה דואו ,ג'נואט ,קומפטקט ,קומביגלייז,ג'ארדיאנס דואו
Methocarbamol  
Naltrexone  
tizanidine  
Inositol